Səhih Hədislər - hedisler.net, hedisler, sehih, sehih hedisler, dua, ayet, sahabe, quran

Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Üç adam var ki, onlara kömək etmək Allahın öz üzərinə aldığı bir haqqdır! Allahın yolunda cihad edən Mücahid. İffətli olmaq istəyiylə evlənən kimsə və öz əvəzini ödəmək istəyiylə yazışma edən kölə." İbni Hibban 4030, Nəsəi 3120, 3218, Tirmizi 1655, İbni Macə 2518

BİR AYƏ

Allahın Vədinə Diqqət!

بسم الله الرحمن الرحيم

Allah-u Təala belə buyurur:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Doğrudan da, Allah möminlərdən, Cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. (Çünki) onlar Allah yolunda vuruşub öldürür və öldürülürlər. (Bu, Allahın) Tövratda, İncildə və Quranda Öz öhdəsinə götürdüyü bir vəddir. Allahdan daha yaxşı əhdini yerinə yetirən kimdir? Elə isə sövdələşdiyiniz alış-verişə görə sevinin. Məhz bu, böyük uğurdur.

Tövbə 111

BİR HƏDİS

Dünyanı Sevmək və Ölümü Sevməmək!!!

Səvban (ra) belə dedi: Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurdu:

"Yaxında digər millətlər, yemək yeyənlərin çanaq üzərinə toplandığı kimi, sizin üzərinizə toplanacaq!"

Adamın biri, Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) ə:

-O gün biz az mı olacağıq? dedi.

Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurdu:

- "Əksinə, o gün siz çox olacaqsınız! Lakin sizlər selin (sürüdüyü) çöp kimi olacaqsınız! Allah, düşmənlərinizin sinələrindən sizə qarşı qorxunu qaldıracaq və sizin qəlblərinizə vəhən atacaq!

"Adamın biri, Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) ə:

-Ey Allahın Rəsulu! Vəhən nədir? dedi.

Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurdu:

- "Dünyanı sevmək və ölümü sevməməkdir."

Əbu Davud 4297, Ahmad min Hənbəl Müsnəd 5/287, Albani Sahiha 958

BİR DUA

Dəstəmazdan sonra edilən zikr

[Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu]

 «Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa məbud yox­dur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur və şahid­lik edirəm ki, Muhəm­məd Onun qulu və elçisi­dir!»

Muslim, 1/209.

  [Allahumməc'alni minə-t-təvvabinə vəc'alni minə-l-mutətahhirin]
 
  «Allahım! Məni tövbə edənlərdən et! Və məni təmiz­lənənlərdən et!»

ət-Tirmizi, 1/78. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/18.

  [Subhanəkəllahummə va bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə va ətubu ileykə]
 
  «Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun. Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yox­dur. Səndən bağışlanma diləyir, Sənə tövbə edirəm».

ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», səh. 173. Bax: «İrvaul-Ğəlil», 1/135 və 2/94.

BİR SƏHABƏ

Əbu Bəkr əs-Siddiq Radiyallahu Anh

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'dən 2 il sonra 573-ci ildə Məkkədə dünyaya gəlmişdir. Adı Abdullah, atası Əbu Kuhafe ləqəbli Osmandır. Anası isə, Ümmül-Xeyir ləqəbli Selma'nın. Baba və ana tərəfindən, Ərəb qəbilələri arasındakı müqəddəsliyi, zadəganlıq və ucalığı ilə şanı böyük olan 'Qureyş' qəbiləsindən olub nəsəbi Mürrə min Kâ'b'da Rəsulu Əkrəm (sallallahu aleyhi və səlləm) 'in nesebiyle birləşir.

 

Ardını oxu...

Suallar və cavablar

Ay və Günlər İlə əlaqəli suallar

Bayramlar İlə əlaqəli suallar

Cəhənnəm İlə əlaqəli suallar

Cənazə İlə əlaqəli suallar

Cənnət İlə əlaqəli suallar

Cinsəllik İlə əlaqəli suallar

Dəstəmaz İlə əlaqəli suallar

Dua İlə əlaqəli suallar

Evlilik İlə əlaqəli suallar

Ədəb İlə əlaqəli suallar

Faiz İlə əlaqəli suallar

Fitrə İlə əlaqəli suallar

Haramlar İlə əlaqəli suallar

Heyvanlar İlə əlaqəli suallar

Həcc İlə əlaqəli suallar

Hədislər İlə əlaqəli suallar

Kişilər İlə əlaqəli suallar

Kredit İlə əlaqəli suallar

Qadınlar İlə əlaqəli suallar

Qul Haqqı İlə əlaqəli suallar

Quranı Kərim İlə əlaqəli suallar

Qurban İlə əlaqəli suallar

Miras İlə əlaqəli suallar

Namaz İlə əlaqəli suallar

Oruc İlə əlaqəli suallar

Paltarlar İlə əlaqəli suallar

Rəsulullah (SAV) İlə əlaqəli suallar

Səfərilik İlə əlaqəli suallar

Səhabə İlə əlaqəli suallar

Şübhəli Şeylər İlə əlaqəli suallar

Təmizlik İlə əlaqəli suallar

Ticarət İlə əlaqəli suallar

Uşaq İlə əlaqəli suallar

Uydurma Hədislər İlə əlaqəli suallar

Ümumi Suallar

Yemək və İçkilər İlə əlaqəli suallar

Zəkat İlə əlaqəli suallar

Zina İlə əlaqəli suallar

8331
Bu Gün18
Dünən27
Bu Həftə120
Bu Ay696
Hamısı8331

Cavablar

1) Oruclu ikən bilərək mastürbasyon etmək ...
2) Yağmur duası var mıdır və necə ...
3) Vəsiyyətnamə ilə əlaqədar hədis var mıdır ...
4) Suya üfləmək günahdır ...
5) Cümə namazı necə qılınır izah edərsinizmi ...
6) Cümə namazından əvvəl namaz qılmaq ...
7) Namaza başlayarkən niyyət necə edilməlidir ...
8) Cümə namazının ilk sünnəti varmı ...
9) Nə etsəm təqva sahibi ola bilərəm ...
10) Ey Əbu Zərr! Allahın Kitabından bir ...
11) Yəhudilər və Xristianlar da cənnətə ...
12) Yoldaşımla nişanlıyken dini nikahımız kıyılmıştı ...
13) Namaz qılmağa imkan ola bilməyəcək qədər ...
14) Qız qaçırma məsələsini ətraflı açıqlamanızı ...
15) Dinimizə görə bir kişi ilə evlənərkən ...
16) Tualetdən sonra dəstəmaz almaq üçün ...
17) Xanımların xüsusilə Cümə günləri toplanıb ...
18) Çörək qırıntısı haqqında hədis ...
19) Əfəndimizin vida xütbəsində buraxdığı iki ..
20) Dua edərkən böyük şəxsiyyətlərin və ...
21) Cümə xütbəsi başdan sonra necə verilməlidir ...
22) Mən tələbəyəm və dövlətdən geri ödəmək ...
23) Mən 18 yaşındayam, anam və atam ümrəyə ...
24) Əliyə istinad edilən şıkşıkiye xütbəsi ...
25) Quranda mərhəmət ilə əlaqədar ayə ...
26) Səfəri ikən yuxusunda cünub olan və ...
27) Dovşan almaq istəyirəm amma onu balkonda ...
28) Namaza niyyət vaxtın fərzini qılmağa ...
29) Askerlik edən biri, namazlarını ...
30) Hənəfi məzhəbinə görə namazla sizin ...
31) Fasiqlərə nə anlama gəlir ...
32) Bir sıra yoldaşlar, Taberani ...
33) Bankların b tipi maye fondlarını almaq ...

34) Hər kim, fərz namazın arxasından ...
35) Qadın qabırğa sümüyündən mi yaradıldı ...
36) Bir gün sinifdə bir qız mənə, eşcinsellikle ilə ...
37) Şam günləri və üç aylar ilə əlaqədar ...
38) Namazda əl bağlamada müxtəliflik ...
39) Olduğum yerdə Cümə namazı edirik ...
40) Məsih Dəccal bu günümüzə qədər ...
41) Dinimizdə saqqal oxutmaq deyə bir şey ...
42) Ümmətim 73 firqə olacaq ...
43) Siqaret çəkmək günahdır ...
44) Əfəndimiz tesbihatları həmişə fərz namazı ...
45) Həyat yoldaşım Qasımi götürməmi istəyirsə ...
46) Əfqan mücahidləri İslam dövləti qurmaq üçün ...
47) Mən evdə tək qalınca qorxuram ...
48) Belə bir hədis oxudum ...
49) Mastürbasyon etmək ilə əlaqədar hədislər ...
50) Bir adam uzun müddət namaz qılar və sonra ...
51) Qadın şəhər içində velosipedə minə mi ...
52) Qüsl dəstəmazını tam olaraq izah edərsinizmi ...
53) Hər il qeyd etdiyimiz mövlid, Rəqaib və berat ...
54) Quranı teganni ilə oxuyan bizdən ...
55) Ölüyə Quran oxumaq caizdirmi ...
56) Tahiyyatta şəhadət barmağını hərəkət ...
57) Heyvanlara toxunmaq dəstəmazı pozar mı ...
58) Mənim bir yoldaşım var və özü rafizilər ...
59) Əfəndimiz doğulduğundamı qiyamətin ...
60) Tualetdən sonra dərhal dəstəmaz alınır mı ...
61) Bağlı bir qadının toyunda saçını açması ...
62) Namuslu olmaq, ədalətli olmaq, xoşgörüşlü ...
63) Dinimizdə yeni doğulan uşağın kırklanması ...
64) Bir müsəlmanın bir məzhəbi olması və ona ...
65) Əfəndimiz namazı necə qılardı ...
66) Dul qadın vəlisindən icazəsiz evlənə mi ...

67) Qiyamət günü olacaklarla əlaqədar şeyləri ...
68) Ölülərin ruhuna sədəqə vermək caizdirmi ...
69) Kişi tanımadığı bir qadınla danışa bilərmi ...
70) keçmişlərimizə ruhuna, Yasin oxumaq ...
71) Mülk surəsinin qəbir əzabını qaldırdığı ...
72) Mənim bir yoldaşım həddindən artıq dərəcə ...
73) Üç hərflik adını söyləyincə olduğumuz ...
74) Mürcie və Rafizilər kimlərdir ...
75) Yaxşı niyyət arzuya yetişmə səbəbidir ...
76) Caiz olmadığını bilmədən, kart istifadə ...
77) Mömin qardaşının yanında sifəti asıq durana...
78) Ölülərin ruhuna fatihə oxumaq ...
79) Hatim duası etmək, bidət vardırmı ...
80) Doğum edən bir qadın, bütün günahlardan ...
81) Xıdır əleyhissalam yaşayır mu ...
82) İnsan niyə dua etməlidir ...
83) Bizlər şiə məzhəbindən olan birini, din qardaşı ...
84) Allahdan başqa birisindən mədət ümid etmək ...
85) salam qaynağını söyləyər bilərsinizmi ...
86) Mevlütün yeri və qaynağı var mıdır ...
87) Cümə günü səbəb 6 vaxt namaz qılınır ...
88) Quranın şifrəsi yox bilməm nə əfəndinin kəhanəti ...
89) Günorta namazının sünnəsinin ikinci rükətində ...
90) Məhşər yerində şəfaət deyə bir şey olacaq mı ...
91) Uşaq aldırmaq və ya salmaq günahdır ...
92) Mən tələbəyəm və liseydə oxuyuram ...
93) Sizdən birinizin bir adamın hidayətinə vəsilə ...
94) İmam Əhməd, İmam Əbu Hənifə və İmam Şafii ...
95) Mən, Şafii məzhəbinə mənsub biriyəm ...
96) Qadın məhrəmsiz səfər edə bilər mi ...
97) Tövbə necə edilir? Tövbə edib pozsa ...
98) Dinimizdə boşanma hansı hallarda ...
99) Mehdi əleyhissalam haqqında ətraflı məlumat ...

top